top of page

På lag med SpareBank 1 Nord-Norge

admin

Sist oppdatert:

18.8.21, 13:42

BANKEN ER MED OSS VIDERE!

Vår mangeårige hovedsamarbeidspartner, SpareBank 1 Nord-Norge, er med oss videre i tre nye år.


Vi har vært med FIL Fotball lenge og det ønsker vi å fortsette med. Vi har hatt et langt og godt samarbeid både i motgang og medvind. I den nye avtalen har vi videreført dette gode samarbeidet. Det gjenspeiler denne avtalen som er en kombinasjon av en kommersiell og en samfunnsdel. Det sistnevnte er veldig viktig for oss og det er en avtale som skal bidra til mye aktivitet i klubben både for de yngste og de eldste, sier banksjef Siri Lund


I tillegg er det også viktig at vi bidrar godt til samarbeidslaget på damesiden mellom FIL Fotball og FK Senja, dette synes vi er veldig viktig for damefotballen i Midt-Troms, sier Lund.

Idrett og kultur betyr så uendelig mye for bolyst og utvikling. Finnsnes IL Fotball er en av grunnplankene i byen Finnsnes, med aktivitet for store og små, med frivillighet og dugnadsånd, og som skaper masse fotballglede. Strategien som er lagt, med blant annet fokus på bruk av lokale spillere, har vi stor sans for. Vi er glade for at vi har sterke idrettslag i byen Finnsnes, i Senja kommune og i hele Midt-Troms som engasjerer og aktiviserer. Vi ønsker Finnsnes IL Fotball lykke til med sesongen og den viktige jobben dem gjør for vårt lokalsamfunn, sier Siri Lund


- Vi er svært fornøyd med at Sparebank1 Nord-Norge er med oss videre, sier styrets leder i FIL Fotball Øivind Søreng. - Samarbeidet med banken har vært godt over mange år, og for oss som idrettslag er det helt avgjørende å ha gode støttespillere i det lokale næringslivet i ryggen slik at vi kan gi et godt tilbud til barn og unge på Finnsnes. FIL Fotball og Sparebank1 Nord-Norge er en god match da vi har mange felles interesser. Vi ønsker begge å være til stede der det skjer i lokalmiljøet gjennom å skape gode opplevelser for innbyggerne. Det er viktig for bolysten på Finnsnes at vi bidrar til å skape positiv aktivitet, og der opplever vi at Sparebank1 Nord-Norge heier på oss.


(Aktuell sak kan også leses i Grønn Genser som kom ut i sommer.)


FIL-Logo (beste) redigert.png
bottom of page