top of page

Årsmøte i Finnsnes IL allianse

admin

Sist oppdatert:

4.3.22, 11:20

Årsmøte i Finnsnes IL Allianse

ÅRSMØTE I FINNSNES IL ALLIANSE

Avholdes på klubbhuset søndag 20. mars kl. 19:00.

Saksliste.

  1. Godkjenne de      stemmeberettigede

  2. Godkjenne innkalling,      saksliste og forretningsorden

  3. Valg av møteleder,      referent og to representanter  til å underskrive protokollen

  4. Behandle årsberetningen      for 2021

  5. Behandle årsregnskapet      for 2021

  6. Behandle budsjett for      2022

  7. Fastsette      medlemskontingent for 2023

  8. Fullmakt til låneopptak      i 2022

  9. Valg

Saker som ønskes tatt inn på sakslista til møtet må være klubben i hende senest 7 dager før.

Styret i FIL Allianse

FIL-Logo (beste) redigert.png
bottom of page