top of page

Årsmøte 2022

admin

Sist oppdatert:

14.3.22, 20:23

Vi inviterer herved til FIL fotballs årsmøte den 20.mars klokken 17.00

Til alle medlemmer i Finnsnes IL

Vi inviterer til årsmøte for FIL-Fotball

Søndag 20 MARS 2022 – Klokken 17.00

Sted: storsalen på klubbhuset


Sakliste årsmøte i Finnsnes IL Fotball 2021

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsordenen

Sak 3 Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4 Behandle FIL Fotballs årsberetning 2021

Sak 5 Behandle FIL Fotballs årsregnskap 2021

Sak 6 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2023

Sak 7 Vedta FIL Fotballs budsjett for 2022

Sak 8 Fusjon med Varden FK

Sak 9 Disponering av inntekter (Emil Ceide)

Sak 10 Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 11 Valg

a. Styre

a. Leder og nestleder

b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

b. Kontrollutvalg

a. Medlemmer

b. Varamedlemmer

c. Valgkomite

a. Leder

b. Medlemmer

c. VaramedlemOm medlemmer ønsker tilgang på vedlegg og dokumentasjon kan dette fås ved forespørsel til: fotball@fil.no

FIL-Logo (beste) redigert.png
bottom of page