top of page

ÅRSMØTE

Styret

Sist oppdatert:

16.3.21, 10:46

Vi inviterer herved til FIL fotballs årsmøte den 21. Mars klokken 18.00

Til alle medlemmer i Finnsnes IL

Vi inviterer til årsmøte for FIL-Fotball

Søndag 21 MARS 2021 – Klokken 18.00

Sted: storsalen på klubbhuset


For best mulig kontroll med tanke på covid-19 ønsker vi  at du som tenker å komme melder deg på.

Påmelding sendes på epost: fotball@fil.no


Sakliste årsmøte i Finnsnes IL Fotball 2021

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede


Sak 2 Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsordenen


Sak 3 Velge dirigent, protokollfører og to medlemmer til å underskrive protokollen


Sak 4 Behandle FIL Fotballs årsberetning 2020


Sak 5 Behandle FIL Fotballs årsregnskap 2020


Sak 6 Fastsette medlemskontingent for 2022


Sak 7 Vedta FIL Fotballs budsjett for 2021


Sak 8 Valg

a. Styre

a. Leder og nestleder

b. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer


b. Kontrollutvalg

a. Medlemmer

b. Varamedlemmer


c. Valgkomite

a. Leder

b. Medlemmer

c. Varamedlem


Om medlemmer ønsker tilgang på vedlegg og dokumentasjon kan dette fås ved forespørsel til: fotball@fil.no

FIL-Logo (beste) redigert.png
bottom of page